Menu
Your Cart

Ön Bilgilendirme - Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 - KONU:


İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.


MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ

Firma Adi markaexpress.com

Yetkili / Sahibi: markaexpress.com

Adresi: Telsizler Mah. Talatpaşa Cad. No 178 Kağıthane / İstanbul

E-mail: [email protected]

Telefon: 0212 281 76 63

Fax:

MADDE 3- ALICI BİLGİLERİ
MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ::

Sorun yaşanması halinde (212 2817619 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir veya [email protected] adresinden siparişiniz ile ilgili iletişime geçebilirsiniz


MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER:


5.1 - ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan sure içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. ALICI’nın, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.


5.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


5.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için sözleşme bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


5.6 - ALICI kendisine teslim edilen ürünleri kontrol ederek teslim almak ve teslimat eksiksiz gerçekleştirildi ise ürünlerin eksiksiz teslim alındığına dair sipariş faturasını imzalamak ile yükümlüdür. ALICI tarafından sipariş faturası imzalanarak teslim alınan siparişleri SATICI eksiksiz teslim ettiğini kabul eder.


5.7- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'nın ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.


5.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ödediği bedel ALICI'ya bildirimi takip eden 14 gün içinde kendisine iade edilir..


5.9- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.


MADDE 6 - CAYMA HAKKI:


1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.


(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.


(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;


a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,


b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,


c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.


(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.


(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.


(6) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.


(7) Satıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.


(8) Satıcı, cayma bildirimine konu olan tüm bedelleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.


(9) Cayma hakkının kullanımında, Satıcının iade için belirttiği Yurtiçi Kargo aracılığıyla 290575282 nolu ücretsiz iade kodu ile malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz.


(10) Satıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.


(11) Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.


(12) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda tüketici, yukarıda 11 numaralı bent içerisinde belirtilen haller dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.


(13) Satıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.


(14) Cayma Hakkının Kullanılamadığı durumlar ve İstisnalar:


(14.1.) Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;


Niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan, tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar için cayma hakkı kullanılamaz.


(14.2) Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün bant, mühür, paket, koruyucu ambalaj gibi koruyucu unsurlarının açılmamış olması şartına bağlıdır.


Her türlü yazılım ve programlar


DVD, VCD, CD, kitap ve kasetler


Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri; toner, kartuş, şerit vb. ürünler


İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan kozmetik ve kişisel bakım ve sağlık ürünleri de dahil tüm ürünler


(15) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası ve elektronik posta bilgileri;


Adres : Gültepe Mah. Talatpaşa Caddesi no 178 Kağıthane 34418 / İSTANBUL


Telefon : 0212 281 76 19


Faks: 0212 281 76 63


E-Posta Adresi: [email protected]


MADDE 7 - Uzaktan İletişim Aracının Kullanım Bedelinin Olağan Ücret Tarifesi Üzerinden Hesaplanmadığı Durumlarda, Bu İletişim Aracının Kullanılması Nedeniyle Tüketicilere Yüklenen İlave Maliyet:


Tüketici tarafından yapılacak olan alışveriş sırasında kullanılacak olan uzaktan iletişim aracı için olağan ücret tarifesi dışında bir ücret alınmamaktadır


MADDE 8 - Mal veya Hizmete İlişkin Fiyat Dahil Taahhütlerin Geçerlilik Süresi:


Satın alımı yapılacak olan ürün/hizmete ilişkin taahhütler ilgili satın alımın yapıldığı gün için geçerlidir.


MADDE 9- Şikayet ve İtirazlara İlişkin Yasal Bilgilendirme


Tüketiciler şikayet ve itiraz başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.


MADDE 10- Kullanımı için başka bir donanım veya yazılıma ihtiyaç duyan ürünler, ürün kutusu veya kullanma kılavuzunda belirtilen sistem gereksinimleri ve uyarılar doğrultusunda uygun donanım ve yazılımla kullanılabilecektir.
TARAFLAR


SATICI: MİS EVİM AVM                                                                                                   ALICI:
ÖN BİLGİLENDİRME


MADDE 1- TARAFLAR


1.1- SATICI

Firma Adi markaexpress.com

Yetkili / Sahibi: markaexpress.com

Adresi: Telsizler Mah. Talatpaşa Cad. No 178 Kağıthane / İstanbul

E-mail: [email protected]

Telefon: 0850 305 3 709

Fax:

1.2- ALICI
MADDE 2- ÜRÜN BİLGİLERİ:

Sorun yaşanması halinde (212 2817619 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir veya [email protected] adresinden siparişiniz ile ilgili iletişime geçebilirsiniz


MADDE 3 GENEL HÜKÜMLER -

Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan sure içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.


Tüketicinin, Satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.


MADDE 4 - CAYMA HAKKI:


1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.


(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.


(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;


a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,


b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,


c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.


(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.


(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.


(6) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.


(7) Satıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.


(8) Satıcı, cayma bildirimine konu olan tüm bedelleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.


(9) Cayma hakkının kullanımında, Satıcının iade için belirttiği Yurtiçi Kargo aracılığıyla 290575282 nolu ücretsiz iade kodu ile malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz.


(10) Satıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.


(11) Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.


(12) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda tüketici, yukarıda 11 numaralı bent içerisinde belirtilen haller dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.


(13) Satıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.


(14) Cayma Hakkının Kullanılamadığı durumlar ve İstisnalar:


(14.1.) Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;


Niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan, tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar için cayma hakkı kullanılamaz.


(14.2) Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün bant, mühür, paket, koruyucu ambalaj gibi koruyucu unsurlarının açılmamış olması şartına bağlıdır.


Her türlü yazılım ve programlar


DVD, VCD, CD, kitap ve kasetler


Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri; toner, kartuş, şerit v.b. ürünler


İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan kozmetik ve kişisel bakım ve sağlık ürünleri de dahil tüm ürünler


(15) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası ve elektronik posta bilgileri;


Adres : Gültepe Mahallesi Talatpaşa Cad. No 178 Kağıthane İst


Telefon : (212)2817619


Faks: 0(212) 281 76 19


E-Posta Adresi: [email protected]


MADDE 5 - Uzaktan İletişim Aracının Kullanım Bedelinin Olağan Ücret Tarifesi Üzerinden Hesaplanmadığı Durumlarda, Bu İletişim Aracının Kullanılması Nedeniyle Tüketicilere Yüklenen İlave Maliyet:


Tüketici tarafından yapılacak olan alışveriş sırasında kullanılacak olan uzaktan iletişim aracı için olağan ücret tarifesi dışında bir ücret alınmamaktadır


MADDE 6 - Mal veya Hizmete İlişkin Fiyat Dahil Taahhütlerin Geçerlilik Süresi:


Satın alımı yapılacak olan ürün/hizmete ilişkin taahhütler ilgili satın alımın yapıldığı gün için geçerlidir.


MADDE 7- Şikayet ve İtirazlara İlişkin Yasal Bilgilendirme


Tüketiciler şikayet ve itiraz başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.


MADDE 8-Ürün kutusu veya kullanma kılavuzunda belirtilen sistem gereksinimleri ve uyarılar doğrultusunda uygun donanım ve yazılımla kullanılabilir.


Taraflar

SATICI : markaexpress.com


ALICI : ;